E H - B O .be


fasen van burn-out :   (Hansez, 2018)


STADIUM 0 :

Geëngageerd en enthousiast zijn over het werk

Kenmerkend gedrag, emoties, gedachten :

– identificeert zich met de organisatie, zet zich in en voelt zich betrokken

– gevoelen dat job voldoet aan de verwachtingen

– er is ambitie, idealen, hoge doelen

– levert goede prestaties af

– is zelfredzaam

– er is een goed contact met de collega’s


STADIUM 1 :

Verzwakking van het werk-ideaal

Kenmerkend gedrag, emoties, gedachten : 

in vraag stellen van het nut en de waarde van zijn taak (job)

– gevoel van onvermogen om de eigen werksituatie te veranderen

– gevoel van angst om het werkideaal te verliezen

– twijfelen aan de eigen efficiëntie

– ervaren van gevoel dat respect en waardering door anderen afneemt

– de identiteit wordt aangetast

– gaat zichzelf een buitensporig werkritme opleggen, leidend naar uitputting


STADIUM 2

Verdedigingsmechanismen treden in

Kenmerkend gedrag, emoties, gedachten :

diepe teleurstelling , verwerping van waarden gelinkt aan het werk
optreden van een beschermende verwijdering van het werk-ideaal
attitude- en gedragsveranderingen
ongevoeligheid door het slecht functioneren van de organisatie
moeilijkheden om een positief zelfbeeld te behouden
onverdraagzaamheid door het gevoel van slecht functioneren op het werk 
zich slecht voelen op het werk heeft een ongunstige invloed op de privé-sfeer
geregeld afwezig op het werk
uiting van eerste klinische symptomen


STADIUM 3 :

Burn-out

Kenmerkend gedrag, emoties, gedachten : 
kloof tussen een langzaam persoonlijk ritme en een snel werkritme
optreden van twijfel met effect op de gehele identiteit van de persoon 
zich verkeerd begrepen voelen door de mensen om zich heen. 
een belangrijke gebeurtenis reactiveert voordien onderdrukte emoties  
– risico op het ontwikkelen van een depressieve toestand.

arbeidsongeschiktheid en persoon schaamt zich hiervoor 
tijd nodig om te accepteren wat er gebeurt en voor het doordringen van de diagnose burn-out