E H - B O . be

Begeleidingstraject :

aanpak traject tijdslijnpng

Bij preventie & herstel van uw burnout werken wij graag gedurende wandelingen in de natuur. 

Deze werkwandelingen kunnen in of om het aan onze praktijk grenzende natuurdomein plaatsvinden. Voor deze werksessies wordt telkens twee uur ingepland.

De bewijzen van de voordelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn talrijk. Als u 90 minuten van uw dag buiten doorbrengt in een bosrijke omgeving, is er een duidelijke  afname van de hersenactiviteit die typisch geassocieerd wordt met depressie. Tijd doorbrengen in de natuur vermindert niet alleen de bloeddruk, angst, agressie en ADHD symptomen, het verhoogt ook het geluk en verbetert het immuunsysteem.

Zelfs een half uur natuur is al goed voor de gezondheid, als u daarbij ook nog eens beweegt. Dat bewijst de jaarlijkse 30-30 campagne van BOS+, CM en het ANB waarin duizenden Vlamingen 30 dagen lang 30 minuten bewegen.


Een formeel natuurvoorschrift :

Op de Shetlandeilanden zijn ze overtuigd van de heilzame werking van de natuur.

"Wij zouden graag hebben dat het formeel voorschijven van natuur door gezondheidsdiensten ook in andere landsdelen en landen wordt opgepikt. Er is zoveel bewijs dat de natuur goed is voor ons.

Het voorschrijven van natuur is een eenvoudige manier om mensen naar buiten te krijgen en de natuur te ervaren.” zegt Moncrief, de verantwoordelijke voor het gezondheidsprogramma op de eilandengroep.

Ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk worden artsen en de ziekenhuizen aangemoedigd om hun patiënten boswandelingen te laten maken. Zo bestaat er het NHS Forest project dat erop gericht is om het gebruik van lokale parken en bossen in de buurt van ziekenhuizen en gezondheidscentra te vergroten.

          Wil je meer te weten komen over bet belang van buiten bewegen, natuur, bos en gezondheid.                     schrijf je in op de nieuwsbrief :   https://www.bosplus.be/nl/nieuwsbrief


De herstelfasen :

  •  2 - 3 weken: rust, ontspanning : aanvaarden van de diagnose burn-out, geen medicatie behalve soms een kortdurend gebruik om slapeloosheid, angst en/of lichamelijke klachten zoals pijn en gastro-intestinale symptomen te bestrijden.

  •   3 - 6 weken: energiegevers en energievreters vaststellen, problemen situeren en oplossingen bespreken.

   Belangrijke Anderen (partner, ….) kunnen hierbij worden betrokken.


  • Volgende weken: inbouwen en toepassen van de oplossingen.

Terugkeer naar het werk :

  • Werkhervatting met focus op geleidelijke terugkeer naar het werk, de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de steun van collega's en leidinggevenden 1

mits akkoord :

– met de arbeidsgeneesheer van het bedrijf bespreken van de werkgerelateerde omstandigheden die aanleiding zijn voor de BO (beroepsgeheim & vertrouwelijkheid ! ).  Doel : onderzoeken welke aanpassingen op bedrijfsniveau aangewezen, noodzakelijk of mogelijk zijn.

– bespreken van het reïntegratie-traject met de arbeidsgeneesheer van het bedrijf.

– organiseren van een pre-werkhervattingsgesprek tussen betrokkene en de arbeidsgeneesheer en/of de direct leidinggevende en/of de collega's.


Soms is er meer follow-up en nazorg nodig.


1 Volgens Saint-Arnaud (2001); Karlson et al. (2010); van Nieuwenhuijsen et al. (2004), zijn dit 3 sleutel- elementen.