E H - B O .be


Meer info:

- Peiling naar burn-out in Vlaanderen- 22.03.2019 : Van de werkende bevolking in Vlaanderen heeft ruim 7,6 procent burn-outklachten en nog eens 9,5 procent zit in de gevarenzone.

- SERV -werkbaarheidsmonitor : fikse stijging van de probleemscores in het cluster ‘werkdruk en stress. nov.2019

- https://fedris.be/nl/pilootproject-burn-outttp://

begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2)

- https://burnoutassessmenttool.be/ Burn-out Assessment Tool -KULeuven