E H - B O .be


Vragen over BURN-OUT :


Hoelang duurt mijn BO-aanpak ?

Afhankelijk van het stadium waarin U zich bevindt bij aanvang van de behandeling duurt een doeltreffende behandeling bij huisarts en klinisch-psycholoog tussen 2 tot 6 maanden1.

1 Let wel : restsymptomen, zoals cognitieve problemen, kunnen tot 2,5 jaar lang nawerken.Waaruit bestaat een hoog-effectieve behandeling ?

Typische tijdslijn EH-BO :Dien ik medicatie te nemen ?

Tenzij in specifieke omstandigheden (bv. angsten,…) of tekorten, die uw huisarts zal vaststellen, is er geen medicatie aangewezen.


PRIVACY  - Verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan uw privacy en handelen conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor dossier- en reservatiebeheer en zijn uitsluitend toegankelijk voor EH-BO.be medewerkers die door beroepsgeheim zijn gebonden.

Onder geen beding zullen gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. U kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijnen.