E H - B O . be 

drs. Christian de moor                                       

erkend klinisch (neuro)psycholoog – coach

Burn-Out opleider voor huisartsen en klinisch-psychologen - Domus Medica & Vl.Ver.Klin.psy.

pedagoog (lic.)

erkend familiaal bemiddelaar

erkend gerechtsdeskundige België & Nederlandervaren en academisch gediplomeerd psycholoog en pedagoog

die sinds 2002 voltijds in eigen praktijk personen met levensvragen en -moeilijkheden begeleidt.

Doorheen de jaren volgde hij specialisaties, opleidingen en bijscholingen.

In zijn Burn-Out begeleiding combineert hij kennis uit deze verschillende vakgebieden om zo te komen tot een voor ieder op maat gemaakt actieplan.

Hij werkt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde basis en maakt gebruik van evidence-based technieken.

Met uw toestemming overlegt hij geregeld met uw (huis)arts en andere actoren, om zo tot een multi-disciplinaire aanpak te komen.

Christian heeft echt àlles in huis om je op de meest vlotte manier te begeleiden en je daarbij van uit zijn jarenlange expertise te voorzien van nuttig en praktisch advies.


CV EH-BOcdm2020jan.pdf